Thông báo về vấn đề khó đăng nhập

Thông báo về vấn đề khó đăng nhập

Tin tức |

THÔNG BÁO VỀ VẤN ĐỀ KHÓ ĐĂNG NHẬP

Thời gian: 02:00 – 04:00 sáng ngày 03/06/2020

Vì một số lí do kỹ thuật, trong thời gian trên sẽ xảy ra tình trạng đăng nhập vào game bị chập chờn.
Các thiếu hiệp lưu ý giúp muội nhé.

Nếu gặp tình trạng trên rất mong các thiếu hiệp thông cảm và chờ đợi giúp Cô Chiêu nha.