Gói Đặc Quyền Vip

Gói Đặc Quyền Vip


Các Thiếu hiệp thân mến,

Đây chắc chắn là một trong những ưu đãi hấp dẫn khó bỏ qua đối với nhiều thiếu hiệp, nên Cô Chiêu đã chuẩn bị một vài thông tin về đặc quyền vip theo 10 cấp độ. Mỗi cấp độ, các thiếu hiệp sẽ nhận được những đặc quyền khác nhau. Chi tiết thế nào, cùng Cô Chiêu theo dõi nhé!

Gói ưu đãi dành cho Vip1

Gói ưu đãi dành cho Vip2

Gói ưu đãi dành cho Vip3

Gói ưu đãi dành cho Vip4

Gói ưu đãi dành cho Vip5


Gói ưu đãi dành cho Vip6


Gói ưu đãi dành cho Vip7

Gói ưu đãi dành cho Vip8

Gói ưu đãi dành cho Vip9


Gói ưu đãi dành cho Vip10