7 Ngày Mừng Lễ – Quà Vô Số Kể

7 Ngày Mừng Lễ – Quà Vô Số Kể

Quý Thiếu hiệp ơi,

Khi đăng nhập vào game, thiếu hiệp sẽ được tặng ngay những phần quà hấp dẫn – hỗ trợ các thiếu hiệp trên con đường tiến bước giang hồ.

Mỗi ngày là mỗi phần quà khác nhau – tăng cường sức mạnh đáng kể.

Đặc biệt tặng luôn Mỹ Nhân Tím và Cam: Ngữ Yên – Trần A Kiều – Ngu Cơ đấy thiếu hiệp nhé!

Đừng bỏ lỡ nhé các Thiếu hiệp!